Případové studie

Řešení případových studií zadaných Dětským domovem a Školní jídelnou, Olomouc

29. říjen 2007

Dne 29. 10. 2007 problěhlo řešení případových studií zadaných DD a ŠJ v Olomouci. Zapojilo se celkem 28 studentů 2. ročníku oboru Pedagogika -sociální práce. Studenti byli rozděleni na tři skupiny a každá řešila jinou případovou studii. Samotné řešení pak probíhalo ve dvou skupinách (dvě případové studie byly řešeny z důvodu podobného problému společně).


Řešení případových studií zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice

22. říjen 2007

Dne 22. 10. 2007 proběhlo řešení dvou případových studií (odděleně) zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice. Zapojilo se celkem 38 studentů 3. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných ÚSP Klíč

16. duben 2007

Dne 5. března proběhlo řešení případových studií zadaných FOD v Olomouci. Zúčastnilo se celkem 40 studentů 2. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných Fondem ohrožených dětí v Olomouci

15. duben 2007

Dne 26. února proběhlo řešení případových studií zadaných FOD v Olomouci. Zúčastnilo se celkem 41 studentů 2. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných Střediskem rané péče v Olomouci

20. listopad 2006

Dne 20. listopadu proběhlo řešení případových studií zadaných SRP v Olomouci. Zúčastnilo se celkem 33 studentů 3. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných Střediskem sociální prevence Olomouc, přís. org.

13. listopad 2006

Dne 13. listopadu 2006 proběhlo řešení případových studií zadaných SSP Olomouc, p.o. Zúčastnilo se celkem 34 studentů z 3 ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných Dětským domovem a Školní jídelnou, Olomouc

23. říjen 2006

Dne 23. 10. 2006 problěhlo řešení případových studií zadaných DD a ŠJ v Olomouci. Zapojilo se celkem 39 studentů 2. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Řešení případových studií zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice

16. říjen 2006

Dne 16. 10. 2006 proběhlo řešení dvou případových studií zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice. Zapojilo se celkem 33 studentů 3. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce.


Závazná pravidla pro řešení případových studií

03. říjen 2006

Informace pro studenty oboru PD-SP 2. a 3. ročník: zde si můžete stáhnout závazná pravidla pro vytvoření řešení případových studií.