Případové studie - Řešení případových studií zadaných Střediskem rané péče v Olomouci

Řešení případových studií zadaných Střediskem rané péče v Olomouci

20. listopad 2006

Studenti byli rozděleni do dvou skupin podle zadaných případových studií. Obě skupiny pracovaly hned zpočátku velmi intenzivně na analýze případové studie a rozboru možných řešení. Mgr. Burešová podrobně komentovala návrhy studentů a popisovala další vývoj situace v současnosti.  Studenti tedy obdrželi zpětnou vazbu, kdy si srovnali svá řešení s reálným řešením zařízení. Bylo vidět, že studenty problematika zaujala a že v nich nelehké osudy klientských rodin zanechaly hluboký dojem. Uvědomili si, že mnohdy jde v sociální práci o „běh na dlouhou trať“, tedy, že je to práce dlouhodobá a výsledky nejsou viditelné ihned, nebo jsou to jen krůčky, které však mají pro klienta velký význam. Uvědomili si tak tedy  i opodstatnělost míry požadavků kladených na osobnost sociálního pracovníka.