Team

Seznam realizačního teamu projektu.

Hlavní řešitel
Mgr. Vašťatková Jana, Ph.D.
odborný asistent, KpG, PdF UP v Olomouci
+420 604 917 894
+420 585 635 164

Odpovídá za celkovou realizaci projektu.

Koordinační pracovník

PhDr. Kocourková Vladimíra, Ph.D.
asistent, KpG, PdF UP v Olomouci
+420 608 073 177
+420 585 365 174

Zajišťuje koordinaci jednotlivých aktivit projektu - spolupráce s partnery a studenty. Hlavní kontaktní osoba pro partnery projektu a studenty. Správce webových stran.

Odborný pracovník

doc., PhDr. Grecmanová Helena, Ph.D.
docent, KpG, PdF UP v Olomouci
585 635 155

Odpovídá za tvorbu kurikula k modulovému uspořádání nepovinně volitelných předmětů. Dále za diplomové práce a případové studie vzniklé v projektu.


Mgr. Neumeister Pavel, Ph.D.
asistent, KpG, PdF UP v Olomouci
+420 607 100 821
+420 585 635 154

Odpovídá za publicitu projektu, za obsahovou stránku webových stran projektu. Dále má mimo jiné nastarosti distribuci osvědčení o absolvování modulů.

Administrativní pracovník
Mgr. Jitka Šlímová

Vede potřebnou dokumentaci projektu.

Projektový manager
Mgr. Saitzová Hana
777963362

partner
PhDr. et Bc. Poláková (Fialová) Lenka
Fond ohrožených dětí, vedoucí pobočky
585 221 648

Kontaktní osoba za parnterskou insituci Fond ohrožených dětí.
Mgr. Vykydalová Hana
Klíč - ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace
585 425 921

Kontaktní osoba za parnterskou insituci Klíč - ústav sociální péče, příspěvková organizace.
Mgr. Slavotínek Ivo
ÚSP - Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice, ředitel
585 351 991

Kontaktní osoba za parnterskou insituci ÚSP - Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice.
Mgr. Křepský Dalibor
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, ředitel
585 228 969

Kontaktní osoba za parnterskou insituci Dětský domov a Školní jídelnu, Olomouc.
Mgr. Burešová Pavla
Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče, Olomouc, vedoucí pobočky
585 222 921

Kontaktní osoba za parnterskou insituci Společnost  pro ranou péči, Středisko rané péče, pobočka Olomouc.

Webmaster
Križan Radim
+420 608 402 045