Případové studie - Řešení případových studií zadaných Fondem ohrožených dětí v Olomouci

Řešení případových studií zadaných Fondem ohrožených dětí v Olomouci

15. duben 2007

Studenti byli rozděleni na dvě skupiny podle zadané případové studie. V rámci každé skupiny se jednotlivé případové studie rozebíraly zvlášť. Do řešení se mohla vždy zapojit celá skupina.

Na úvod proběhl brainstorming na téma diagnóza případu. Mentoři poskytli následně zpětnou vazbu a nechali prostor pro případné další dotazy, které by mohli vést k získání podstatné informace pro následné řešení případu. Jednotlivé klíčové body – nápady studentů byly zapisovány mentorem na flipchart. V rámci části věnované diagnostice kasuistiky byly studenti požádáni také o shrnutí anamnestických údajů – co se dozvěděli
o jednotlivých osobách v případu a o co je možno se opřít. V další části byli studenti vyzváni, aby se zamysleli nad prognózou případu – tj. co by se stalo, pokud by nebylo zasaženo a jak by se asi situace vyvíjela v případě intervence. I zde samozřejmě studenti obdrželi zpětnou vazbu od mentorů. Studenti byli upozorňováni na nutnost vyjadřovat své názory a tvrzení v profesionálně – tj. odborně (tak jak by je uvedli např. ve zprávě pro soud), což u nich podpořilo rozvoj této dovednosti. V závěrečné části k řešení dané kasuistiky navrhovali studenti možná řešení a diskutovali s mentory jejich pozitiva a úskalí. Mentoři vedli studenty vhodnými podněcujícími dotazy k nalezení další možné cesty řešení.