Případové studie - Řešení případových studií zadaných Střediskem sociální prevence Olomouc, přís. org.

Řešení případových studií zadaných Střediskem sociální prevence Olomouc, přís. org.

13. listopad 2006

Studenti byli nejprve seznámeni s první případovou studií. Mentor požádal o přečtení významných pasáží dané případové studie. Následovala analýza s podrobným komentářem mentora. Studenti obdrželi zpětnou vazbu, kdy si srovnali svá řešení s reálným řešením zařízení. Následoval obdobný scénář při řešení druhé případové studie. Studenti prokázali svou připravenost. Seznámili se s reálnými situacemi, na které mohou opravdu v praxi narazit.