Případové studie - Řešení případových studií zadaných ÚSP Klíč

Řešení případových studií zadaných ÚSP Klíč

16. duben 2007

Studenti byli rozděleni na dvě skupiny podle zadané případové studie.

Mentor vždy nejprve stručně připomněl podstatné aspekty z kasuistiky. Následovalo shrnutí anamnestické a diagnostické části – studenti měli prostor po doplňující dotazy. Mentor poskytl studentům zpětnou vazbu a pomocí dotazů zjišťoval, zda studenti správně pochopili problém. Následoval branistorming v rámci něhož měli studenti navrhovat faktory, které pravděpodobně stav zavinily (zápis mentorem na flipchart). Mentor poskytl následně i zde zpětnou vazbu a věnoval se postupně rozboru jednotlivých možností. Poslední částí byl návrh řešení daného případu a jeho rozbor společně s mentorem.