Případové studie - Řešení případových studií zadaných Dětským domovem a Školní jídelnou, Olomouc

Řešení případových studií zadaných Dětským domovem a Školní jídelnou, Olomouc

23. říjen 2006

Studentům byly stručně prezentovány případové studie, z důvodu, že každá případová studie byla zadána jen polovině studentů.

Studenti měli za úkol navrhnout řešení daných případových studií a následně jednotlivá řešení podrobit v rámci skupinové práce analýze. Výsledky práce ve skupinách byly prezentovány ostatním a komentovány daným mentorem, který zadával případovou studii (zpětná vazba).