Případové studie - Řešení případových studií zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice

Řešení případových studií zadaných DPS sv. Anny V. Bystřice

16. říjen 2006

Studentům byly stručně prezentovány případové studie, z důvodu, že každá případová studie byla zadána jen polovině studentů.

Nejprve byla pozornost věnována první případové studii, kde měli studenti určit problém, diagnózu, pravděpodobné příčiny problému a s tím související možná řešení. Ke všem bodům se jim dostávala zpětná vazba mentora. Pak následovala práce s druhou případovou studií, která měla obdobný průběh.