Download

Soubory ke stažení.

Studijní opory
Finanční a jiné zdroje
Modul 2.pdf (687,96 kb)

Studijní opora k modulu Finanční a jiné zdroje v sociální práci
Rodina a náhradní rodinná péče
Modul 6.pdf (1 064,06 kb)

Studijní opora k modulu Rodina a náhradní rodinná péče
Právo
Modul 5.pdf (584,04 kb)

Studijní opora k modulu Právo
Sociální práce v praxi
Modul 4.pdf (853,71 kb)

Studijní opora k modulu Sociální práce v praxi
Moderní trendy ve speciální pedagogikce s přesahem do sociální sféry
Modul 3.pdf (521,13 kb)

Studijní opora k modulu Moderní trendy ve speciální pedagogikce s přesahem do sociální sféry
Způsoby evaluace v sociální práci
Modul 1.pdf (495,14 kb)

Studijní opora k modulu Způsoby evaluace v sociální práci
Časopis "Akční pole sociální práce"
číslo 3/2008
APSP3-2008.pdf (897,06 kb)

Předkládáme třetí číslo nového ročníku - 2008.
2/2008
APSP2-2008.pdf (1 147,28 kb)

Předkládáme druhé číslo nového ročníku - 2008.
Číslo 1/2008
APSP1-2008.pdf (2 091,68 kb)

Předkládáme první číslo nového ročníku - 2008.
Číslo 4/2007

Předkládáme Vám čtvrté číslo časopisu "Akční pole sociální práce".
Číslo 3/2007

Předkládáme Vám třetí číslo časopisu Akční pole sociální práce.
Číslo 2/2007
APSP2.pdf (1 416,37 kb)

Předkládáme Vám druhé číslo časopisu Akční pole sociální práce.
Číslo 1/2007
ČAPSP1.pdf (1 312,04 kb)

Předkládáme Vám první číslo časopisu Akční pole sociální práce.
Informace o časopise

Časopis "Akční pole sociální práce" bude vycházet minimálně 1x ročně v elektronické podobě (on-line). Bude obsahovat plné texty článků. Je možno zasílat příspěvky, které se týkají sociální práce a oblastí s ní souvisejícími. Oslovujeme tímto odborníky ale také studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, aby v tomto časopise prezentovali své práce.
Letáky
Leták A4

Propagační leták.
Plakát
UP_A3LET_06.pdf (71,86 kb)

Velkoformátový plakát.