Diskusní fórum

Diskuse, otázky a odpovědi.

Jaké máte očekávání od tohoto projektu?

2 / 0
09.července 2008 13:54
Jak se Vám líbí internetové strany projektu?

1 / 0
23.září 2006 17:00
Jste spokojeni s nabídkou workshopů?

0 / 0
Nikdy
Jak se hodnotíte možnost řešit případové studie v rámci projektu.

2 / 0
17.prosince 2006 13:17
Otázky, podněty a zkušenosti pro řešení případových studií

5 / 0
08.července 2008 14:45
Jak jste byli spokojeni s průběhem Jarní školy sociální práce?

0 / 0
Nikdy
Podělte se o své zážitky a zkušenosti ze souvislých odborných praxí.

0 / 0
Nikdy
Co je podle Vás v dnešní době největším problémem v sociálních službách?

0 / 0
Nikdy
V čem spatřujete význam sociální práce a styčné prvky mezi oborem, který studujete?

0 / 0
Nikdy


Pokud máte zájem vytvořit nové téma na diskusním fóru, napište nám na apsp@seznam.cz.
Poslední změna
Celkem / Nových příspěvků