Partneři - Klíč - ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace

Klíč - ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace


Motto:

„Klíč otevírá ……….“

Základní charakteristika zařízení

Ústav sociální péče Klíč Olomouc (dále jen ústav), příspěvková organizace, je účelovým zařízením Olomouckého kraje. Základním posláním ústavu je poskytování sociálních služeb klientům s mentálním nebo vícenásobným postižením v souladu se standardy kvality. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta. Cílem činnosti ústavu je maximální rozvoj osobnosti klienta a jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností. Sociální služby jsou poskytovány formou denního, týdenního, celoročního pobytu - chráněného bydlení, popř. přechodného pobytu.

Struktura ústavu tvoří následující zařízení

  • Oddělení denního pobytu pro děti a mládež 
  • Oddělení denního pobytu pro dospělé
  • Oddělení týdenního pobytu pro děti, mládež a dospělé
  • Oddělení denního pobytu pro děti a mládež s více postiženími Slunovrat
  • Oddělení celoročního pobytu pro dospělé Domov

Klienti

Cílovou skupinou uživatelů služeb ústavu jsou děti, mládež a dospělí klienti s mentálním či vícenásobným postižením. (lehkého, středního, těžkého a hlubokého stupně mentálního postižení s i bez přidružených vad, klienti s poruchou autistického spektra, neslyšící dospělí klienti s lehkým až středně těžkým stupněm mentálního postižení)

Typy poskytované péče a pracovníci v zařízení

Ústav sociální péče Klíč Olomouc nabízí komplexní péči v oblasti výchovné a vzdělávací (základy trivia – čtení, psaní, počty), pracovní a rehabilitační terapii. Ve spolupráci s partnerskými institucemi školského, sociálního a zdravotnického resortu zprostředkováváme svým klientům a jejich rodinám diferenciální speciálně pedagogickou, psychologickou, sociální a lékařskou diagnostiku, poradenské a terapeutické služby. Těsná spolupráce odborným pracovníků a rodiny podporující optimální rozvoj osobnosti našich klientů a jejich seberealizaci při respektování jejich možností a schopností směřující k jejich samostatnému životu.

Poskytovaná péče směřuje také k seberealizaci dospělých klientů v rámci pracovní činnosti v terapeutických dílnách (dřevo, keramika, textilie, výroba svící, vaření a stolování, zahrada, fotokomora). V rámci péče nabízí týdenní ubytování a zaopatření klientům, o které nemůže jejich rodina ze závažných důvodů každodenně pečovat v jejich přirozeném sociálním prostředí, realizuje programy chráněného bydlení, pořádá léčebně rekreační pobyty zaměřené na turistiku, cykloturistiku a vodní sporty, hipoterapii, hydroterapii – rehabilitační plavání, zájmové kroužky tance, dramiky či Sportovní klub Klíč.