Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

PhDr. et Mgr. Svoboda Ivo

Dr. Svoboda je odborným asistentem na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci od roku 2005. Je absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sportovních studií v Brně a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Má 10-letou praxi ve státní správě a dále cca 5 let pedagogické praxe na MU v Brně, UTB ve Zlíně, UP v Olomouci.  

Mgr. Szotkowski René

Informační gramotnost a PC
Informační gramotnost a PC pro pokročilé
Bc. Techlová Pavlína

Podporované zaměstnávání
Mgr. Vašťatková Jana, Ph.D.

Dr. Vašťatková vystudovala v magisterském studijním programu obor Anglický jazyk-občanská výchova na PdF UP v Olomouci. R. 2005 úspěšně dokončila doktorské studium v oboru pedagogika obhajobou disertační práce zabývající se tématem autoevalauce škol. Od té doby pracuje na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci jako odborný asistent a specializuje se především na školský management a pedagogickou diagnostiku. Koordinuje doktorský grant čítající 35 řešitelů a spoluředitelů. Její pedagogická činnost zahrnuje zkušenosti získané prací jako učitelka v sekundárním školství, ale zejména výukou  v presenční formě studia a v doplňujícím studiu pro managament škol. Má rovněž bohaté zkušenosti z našich i zahraničních konferencí a s překladatelskou činností (anglický jazyk).

Bc. et Bc. Vočka Zbyněk

Tvorba, aplikace a interpretace právních norem
Správní právo ve školství a v sociální sféře

Vystudoval speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně. Pracuje na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde řídí oddělení sociální pomoci. Profesně se zabývá veřejnou správou v oblasti dávek
sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a
poskytování sociálních služeb. Působí jako poradce v InternetPoradně a externě
spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o. p. s., CARITAS -
vyšší odbornou školou Olomouc a dalšími subjekty působícími v sociální oblasti.

Mgr. Vykydalová Hana

Standardy kvality sociálních služeb I
Standardy kvality sociálních služeb
Mgr. Všetulová Monika

Pracuje jako projektová manažerka dvou evropských vzdělávacích projektů Akademie distančního vzdělávání a Moderní metody v rozvoji vzdělávání. Současně je metodikem distančního vzdělávání a manažerem vzdělávacích projektů pro dospělé. Pracuje také jako lektorka na FF UP a VUT v Brně. Zaměřuje se především na témata z oblasti vzdělávání dospělých tj. specifika učení dospělých, rozvoj klíčových dovedností vzdělavatelů dospělých (lektorů, trenérů, koučů atp.) a aktuální trendy (distanční vzdělávání, e-learning, blendedlearning). Absolvovala studium na FF UP (obor sociologie – andragogika), certifikovaný kurz Manažer vzdělávání a celou řadu kurzů zaměřených na rozvoj lektorských dovedností (Kurz aktivizačních výukových metod, Kurz lektorských dovedností v interkulturním vzdělávání). Ve výuce vychází především ze své praxe lektora a organizátora vzdělávacích aktivit pro dospělé.

Mgr. Zacpal Jiří, Ph.D.

Vzdělávací program pro integraci osob s mentálním postižením formou speciálních výukových PC programů