Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

Mgr. Pastuchová Martina

Supervize v sociální práci I
Supervize v sociální práci II
Supervize v sociální práci
Mgr. Pašek Vladimír

Práce s dítětem po umístění v dětském domově.
Práce s dítětem po umístění v dětském domově
Mgr. Plachá Radmila

Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově
Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově
Mgr. Pogodová Eva

Transformace v sociálních službách
Transformace sociálních služeb a jeho úskalí v kontextu dnešního společenského klimatu
PhDr. et Bc. Poláková (Fialová) Lenka

Komunikace a klient - práce se zakázkou
Komunikace a klient - práce se zakázkou

Vedoucí pobočky FOD Olomouc (partner). Její odborná kvalifikace je psycholog.

Mgr. Rádlová Eva, Ph.D.

Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem

Dr. Rádlová po dokončení doktorského studia působí jako odborný asistent
na Katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci. Její pedagogická činnost je realizována nejen v rámci pregraduální formy studia. Podílí se také na výuce studijních programů celoživotního vzdělávání PdF UP pro učitelky MŠ, pracovníky školských a zdravotnických zařízení a výchovné pracovníky. Náplní její seminární a publikační činnosti je především oblast logopedie a surdopedie se zaměřením na otázky rané péče a problematiku percepce psaného textu osobami se sluchovým postižením. Od r. 2005 působí jako vedoucí a poradce rané péče ve Středisku rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením v Olomouci.

Mgr. Reiserová Petra

V roce 1995 úspěšně absolvovala studium sociální práce na FF UK v Praze. Působí jako supervizor VTI.

PhDr. Skarupská Helena

Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení
Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení
Mgr. Slavotínek Ivo

 Ředitel ÚSP Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici (partner). Dlouholeté zkušenosti v sociální oblasti (sociální péče, sociální služby).

Mgr. Snopková Hana

Francouzský jazyk ve sféře pomáhajících profesí

Mgr. Hana Snopková, studium na FF OU v Ostravě, obor FJ-ZSV pro SŠ;
září 05- únor 06 - semestrální pobyt ve Francii, v Nice, Université Sophia
Antipolis - Faculté des lettres et des sciences sociales;
nyní učitelka na gymnáziu v Ostravě; zkušenost s prací s mládeží v neziskových organizacích.