Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

JUDr. Halířová Gabriela, Ph.D.

Správní právo ve školství a v sociální sféře
Tvorba, aplikace a interpretace právních norem

V roce absolvovala obor právo na Právnické fakultě UP v Olomouci, v roce 2002 složila státní rigorózní zkoušku na PF MU Brno v oboru právo a v roce 2004 získala na PF MU Brno vědecký titul Ph.D. obhájením disertační práce na téma Zvláštní pracovní podmínky žen.

Od 1. 2. 2000 pracuje nejprve jako asistentka a od roku 2003 jako odborná asistentka na katedře správního práva a správní vědy PF UP v Olomouci s profesním zaměřením na právo sociálního zabezpečení a sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných (vedení přednášek, seminářů  a diplomových prací). V letech 2005 – 2007 externě působila v Kanceláři veřejného ochránce práv Brno.

Mgr. Handl Jiří

Vystudoval v r. 2001 obor Speciální pedagogika-technická výchova na PdF UP. Poté působil nejprve jako správce počítačové sítě a počítačový poradce v soukromé firmě, krátce nato jako učitel ve speciální škole a následně (až do současnosti) pracuje jako učitel ve středním odborném učilišti. Má tedy bohaté teoretické i praktické zkušenosti s danou problematikou a i s výukou. Je dlouhodobě činný v oblasti informačních a komunikačních technologií.

prof., JUDr. Hrušáková Milana, CSc.

Rodinné právo v škole a v sociální oblasti
Rodinné právo v škole a v sociální oblasti

Profesorka M. Hrušáková, působí na katedře občanského práva Právnické fakulty MU v Brně se specializací na rodinné právo. Částečně působí také na Prf UP v Olomouci. Je advokátkou, autorkou řady učebnic a publikací v oboru rodinného práva, vedoucí autorského kolektivu Komentáře k zákonu o rodině (C.H.Beck. Praha), členkou  expertní skupiny Komise pro evropské rodinné právo ( CEFL -
Commission on European Family Law, Utrecht).
Mgr. Kanichová Kamila

Ochrana životního prostředí v soukromém i pracovním životě
Ochrana životního prostředí v soukromém i pracovním životě
Ochrana životního prostředí v soukromém i pracovním životě

Mgr. Kamila Kanichová (1971) vystudovala ochranu životního prostředí na Fakultě environmentální chemie a ekotoxikologie Masarykovy univerzity v Brně. Od 2002 výkonná ředitelka Sítě ekologických poraden (STEP), 1997-01 ekologická poradkyně ve sdružení Vita. Koordinuje a zajišťuje činnost STEP – vzdělávací akce pro environmentální poradce, podpora spolupráce poraden v rámci ČR, mezinárodní spolupráce, koordinace a realizace společných projektů a zakázek, prezentace činnosti environmentálních poraden, spolupráce s médii. Publikační (Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden, Jak se žije v Ostravě?, Ekomapa Ostravy, V obcích ekologicky, Nakupujte zeleně!) a lektorské aktivity.
Mgr. Karlíková Tereza

Anglický jazyk ve sféře pomáhajících profesí

Mgr. Tereza Karlíková (nar. 17.7. 1980)

-          studium na PdF UP obor AJ-ČJ

-          leden – červen 2004 – semestrální pobyt na University College of Worcester ve Velké Británii

-          od září 2005 výuka AJ pro jazykovou agenturu Navrátil v Mohelnici

PhDr. Kocourková Vladimíra, Ph.D.

Pravidla šetrné sebeobrany I a II
Podporované zaměstnávání

V roce 2003 úspěšně ukončila studium oboru Pedagogika – sociální práce na PdF UP v Olomouci a byla přijata do Doktorského studijního programu obor Pedagogika, který ukončila v roce 2006. Od září 2006 je asistentkou na Katedře pedagogiky PdF UP v Olomouci.  V roce 2005 absolvovala výcvikový kurz MPSV ČR k  problematice užívání omezovacích prostředků pro uživatele sociálních služeb (prevence a zvládání situací, které bymohly vést k užití omezovacích  prostředků pro uživatele sociální služby) a je zařazena do seznamu průvodců dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v práci s klientem s rizikem v chování.

PhDr. Kropáčová Jitka, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci.  Orientuje se na problematiku bilingvismu a přístupu k bilingvním žákům. V rámci magisterského programu vystudovala obor Německý jazyk – historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s překladatelskou a tlumočnickou činností v německém jazyce.

Mgr. Kundelová Zuzana

Sociální práce se seniory
Sociální práce se seniory
Mgr. Kučerová Anna

Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem

Doktorandka na Katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci. Ve své vědecko – výzkumné činnosti se  zaměřuje na surdopedii.

Mgr. Křepský Dalibor

Sociální práce v dětském domově
Sociální práce v dětském domově

Ředitel Dětského domova a Školní jídelny v Olomouci (partner). Má dlouholeté zkušenosti v oblasti ústavní výchovy.