Odkazy

Užitečné odkazy na www adresy.

Profesní komora sociálních pracovníků

SKOK - Spolek Oborové Konference nestátních neziskových organizací

SKOK je občanské sdružení, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 14.5.2002. Sdružení SKOK navazuje na činnost čtyř celostátních oborových konferencí nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, konaných v letech 1996 - 2001, a jimi volené Stálé komise oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK). SKOK nabízí členství všem, kdo se ztotožňují s jeho cíli a posláním. Sdružuje své členy nejen jako poskytovatele sociálních a zdravotně sociálních služeb, ale i jako zaměstnavatele pracovníků v těchto službách.
Společnost sociálních pracovníků ČR

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Sociální práce / Sociálna práca

časopis
MPSV Práce a sociální politika

noviny
Sociální péče

časopis
Infoposel

Informační servr nejen pro zdravotně postižené