Nabídka práce

Výčet zajímavých pracovních příležitostí.

Rakousko legalizovalo české pečovatele/ky
08. březen 2007
Na základě Nařízení Spolkového ministerstva hospodářství a práce došlo od 1. listopadu 2006 v Rakousku ke změně nařízení týkající se zaměstnávání občanů z nových členských států Evropské unie, kteří vykonávají práci pečovatelek či pečovatelů v rakouských soukromých domácnostech. Pro občany nových členských států Evropské unie, včetně České republiky, kteří mají zájem o práci pečovatelky nebo pečovatele v Rakousku, tato nová vyhláška znamená, že mohou uvedenou činnost vykonávat v rakouských soukromých domácnostech bez pracovního povolení. Výhodou je také skutečnost, že není požadováno žádné speciální vzdělání v tomto oboru.

více informací na adrese mspv:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3638/060307a.pdf
Klíč - ÚSP, přís. org. hledá dobrovolníka - muže
15. únor 2007
Naše zařízení hledá dobrovolníka – muže na asistenci při výuce plavání v krytém bazénu v Olomouci, který by zajišťoval služby osobní asistence spočívajíci v doprovodu klienta na bazén a zpět společně s asistencí při výuce plavání. Osobní asistence by probíhala každé pondělí od 8:30 do 11:15 hod. Týkala by se 18-tiletého klienta se středně těžkým stupněm mentální retardace a možností epileptických záchvatů. Vždy by byl přítomen doprovod dalších pracovníků a klientů ústavu, na které by bylo možno se v případě potřeby obrátit s prosbou o podporu. S dobrovolníkem by byla uzavřena smlouva, v rámci níž by byl bezplatně naočkován 3 očkovacími dávkami proti hepatitidě typu B (Tento typ očkování je povinný ze zákona pro pracovníky pracující v přímé péči s klienty se zvýšeným rizikem nákazy tímto onemocněním.).

Kontaktní osobou pro případ dalších informací či nabídky spolupráce je:
Mgr. Hana Vykydalová tel.: 776 726 367
e-mail: uspklic.zdravotni@tiscali.cz
Odborný referent/ka
10. únor 2007
MPSV vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa odborný referent/ka do oddělení Evropské unie. Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopiemi dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, vykonané jazykové zkoušce a výpisu z rejstříku trestů zašlete nejpozději do 2. března 2007 na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí personální oddělení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

více informací na: http://www.mpsv.cz/cs/3489
Referent/referntka (Německo)
09. únor 2007
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Deutschland) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Mitarbeit in der Projektgruppe "Soziale Sicherheit und Migration" am Dienstort Berlin eine Referentin/einen Referenten.

Odborný referent/ka
08. únor 2007
Aktuality na serveru www.mpsv.cz dne 07.02.2007: Výběrové řízení na pozici odborný referent/ka do odboru migrace a integrace cizinců (oddělení migrace) http://www.mpsv.cz/cs/3471

http://www.mpsv.cz/cs/3471
Programátor PHP & SQL
01. září 2006
Příjmeme prográmátora SQL a PHP aplikací. Ovládání grafických programů předností.

Orbinet
Šantova 4
Olomouc

+420 608 40 20 45
info@orbinet.cz