Aktuality

Publikace k novému zákonu o sociálních službách

07. listopad 2006

SKOK vydal publikaci "Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů". Obsahem této Analýzy je podrobný rozbor jednotlivých oblastí zákona o sociálních službách, který připravili odborníci v sociálních službách a právní experti. Text publikace naleznete na stránkách SKOKU, konrkétně na http://www.skok.biz/file/analyza_SCREEN.pdf


Seminář Střediska sociální prevence

06. listopad 2006

Aktuálně nabízíme možnost pomoci při organizaci semináře Střediska rané péče konaného dne 14. listopadu 2006. Seminář se týká nového zákona o sociálních službách. Volná jsou 2 místa pro studenty PdF UP. (Jednalo by se zejména o pomoc při práci s dětmi klientských rodin.) Případné zájmce prosím, aby kontaktovali dr. Loukotovou na e-mailu vladimiral@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 585635174.


Témata diplomových prací

21. září 2006

Upozorňujeme studenty, že mohou v rámci projektu vybírat z témat diplomových prací navržených partnery projektu. Témata si můžete prohlédnotu buď zde v příloze aktuality, nebo ve skleněné vitríně na Katedře pedagogiky s celoškolskou působnosti.


Zpráva o konferenci

21. září 2006

Dne 19. 9. 2006 proběhla zahajovací konference k projektu "Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru". Konference se zůčastnila téměř stovka studentů. Úvodní slovo pronesl doc. PhDr. Lubomír Novák, CSc., proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkanky. Pozvání přijali také vážení hosté: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví PaedDr. Miroslav Pilát z Magistrátu města Olomouc, Bc. Roman Chlopčík vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřadu práce v Olomouci a za Asociaci průvodců v problematice rizikového chování její předsedkyně Mgr. Eva Pogodová. Na konferenci vystoupili také členové realizačního týmu projektu z UP v Olomouci a partneři projektu.


Zahajovací konference

17. září 2006

Univerzity Palackého (UP) v Olomouci pořádá za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahajovací konferenci projektu konanou 19. žáří 2006 od 13 hod. v aule Pedagogické fakulty UP v Olomouci (Žižkovo nám. 5).


Volná místa na workshopech

17. září 2006

Upozorňujeme případné zájemce o naše workshopy, že je možné přihlašovat se online. Pokud je kapacita zaplněna, přihlašte se jako náhradník (pokud se někdo z dříve přihlášených zájemců odhlásí, budeme Vás kontaktovat na zadanou e-mailovou adresu). Studenti PdF mají možnost se na moduly hlásit přes STAG a pouze v tomto případě mají možnost získat kredity za absolvování modulu.