Zápisy z workshopů a jarních škol

Transformace sociálních služeb a jeho úskalí v kontextu dnešního společenského klimatu

fotodokumentace