Workshopy

Způsoby evaluace v sociální práci

Standardy kvality sociálních služeb I
20.2.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa


Standardy kvality sociálních služeb II
28.2.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

fotodokumentace


Organizační klima a možnosti jeho evaluace
15.5.2008; 8.00-13.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Účastníci workshopu budou schopni pochopit vztah mezi klimatem a prostředím. Dokáží vysvětlit pojem organizační klima, vymezit a charakterizovat faktory, které na organizační klima působí. Budou znát některé typy organizačního klimatu a dokáží charakterizovat pozitivní organizační klima. Budou mít přehled o výzkumech organizačního klimatu a budou schopni popsat vybrané výzkumy. Budou znát evaluační techniky, jejich výhody a nevýhody při aplikaci. Pod vedením zkušeného pracovníka budou schopni navrhnout výzkum a podílet se na jeho realizaci a vyhodnocení.


Supervize v sociální práci I
3.4.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Cílem workshopů je seznámit účastníky s problematikou supervize jako kvalifikovaného dohledu nad průběhem programu nebo projektu zaměřeného na kvalitu činnosti pracovníků. V první části (Supervize v sociální práci I) bude pozornost věnována zejména funkci, druhům, modelům a stylům supervize.


Supervize v sociální práci II
3.4.2008; 13.00 - 17.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Ve druhé části (Supervize v sociální práci II) bude věnována pozornost hlubší analýze jednotlivých modelů supervize a problematice tvorby smlouvy. Bude zdůrazněn význam a potřebnost supervize pro práci sociálního pracovníka.