Workshopy

Rodina a náhradní rodinná péče

Práce s dítětem po umístění v dětském domově
18.10. 2007; 08.00 - 12.15 
U sportovní haly 1 - Mapa

Téma má frekventanty seznámit s pohledy, se kterými se potýkají domovy i klienti dětského domova, možnosti pomoci těmto dětem, spolupráce s jinými subjekty.


Cesta k přijetí dítěte v náhradní rodinné výchově
8. 11. 2007; 08.00 - 12.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s problematikou rozhodování o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (ztvárnění představy o dítěti). Účastnící si uvědomí odlišnostmi v očekávání a v reálných možnostech náhradní rodinné péče, pochopí průběh a délku procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Součástí workshopu bude také trénink dovedností „náhradního“ rodiče (odmítání dítěte při prvním kontaktu s žadateli, sdělení pravdy o původu dítěte, řešení modelových situací - problém s dítětem mám, když...).

Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově
15. 11. 2007; 13.00 - 17.15 
U sportovní haly 1 - Mapa

Téma má frekventanty seznámit s pohledy, se kterými se potýkají domovy i klienti dětských domovů, možnosti pomoci těmto dětem, spolupráce s jinými subjekty.


Sociální práce v dětském domově
22. 11. 2007; 08.00 - 12.15 
U sportovní haly 1 - Mapa

V tomto tématu se účastníci seznámí s náplní práce sociální pracovnice v dětském domově – správní rozhodnutí, vedení dokumentace, evidence příspěvků, práce s rodiči, spolupráce s vychovateli apod.


Raná péče jako terénní sociální služba
29. listopadu 2007; 13.00 - 17.15 
sraz 12.50 na Dolním náměstí 38!!! - Mapa

Raná péče v deseti zemích Evropské unie (Belgie, Dánsko, Finsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Historie, vznik a vývoj rané péče v České republice. Vymezení pojmu rané péče, charakteristiky programů rané péče. Modely chování objevující se v rodinách s dětmi s postižením. Podpora rodiny, krizová intervence (definice krize, typy krize, člověk v krizi). Aktivace samotných klientů k hledání změny. Respektování kulturní, etnické a náboženské tradice a hodnoty členů rodiny, akceptování různosti v rámci rodiny (využíváme pro rodinu).