Praxe - Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

05. listopad 2007

fotodokumentace