Praxe - Průběžná odborná praxe v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci

Průběžná odborná praxe v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci

15. říjen 2007

fotodokumentace