Praxe - Průběžná odborná praxe v Domě pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice

Průběžná odborná praxe v Domě pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice

08. říjen 2007

fotodokumentace