Praxe - Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

14. duben 2008

fotodokumentace