Partneři - Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče Olomouc

Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče Olomouc


Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

 

Služby Střediska rané péče jsou poskytovány zdarma a jsou určeny pro

 • Rodiny dětí s postižením zraku od narození nejvýše do 4 let. Rodiny dětí s kombinovaným postižením (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) od narození nejvýše do 7 let.

Nabízíme podporu a provázení rodin prostřednictvím těchto služeb:

 • Návštěvy poradce v rodině, které zahrnují :
  • Aktivní naslouchání, podporu a provázení rodičů po narození a v prvních letech života dítěte.
  • Psychologické, pedagogické a sociální poradenství.
  • Podporu v oblasti výchovy dítěte a interakce s ním.
  • Podporu vývoje dítěte ve všech oblastech, stimulaci zraku.
  •  Náměty na výběr vhodných hraček a pomůcek a na úpravy prostředí ke stimulaci vývoje dítěte.
  • Půjčování speciálních hraček, pomůcek, literatury, videa, CD.

 • Funkční vyšetření zraku (pro neklienty jen v případě volné kapacity a za úhradu). Setkávání rodičů, semináře, týdenní kurzy pro celé rodiny. Pomoc při prosazování práv a zájmů dětí s postižením a jejich rodičů. Zpravodaj pro rodiče Rolnička. Pomoc při výběru předškolního zařízení, odborné instruktáže pro spolupracující zařízení

Služby rané péče jsou poskytovány převážně v nejpřirozenějším - domácím prostředí. Zde se dítě cítí nejjistější, a proto také zde nejsnáze přijímá nové věci i osoby a lépe se učí novým dovednostem.

První roky života hrají ve vývoji dítěte zásadní roli. V tomto období umožňují kompenzační schopnosti mozku nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný nedostatek. Toto období je také zásadní při vytváření vazby mezi rodičem a dítětem.