Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

Mgr. Neumeister Pavel, Ph.D.

Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj
Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj

Po vystudování oboru Sociologie- Historie na FF UP, nastoupil na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci jako asistent (od roku 2002) a v současné době je odborným garantem oboru Pedagogika-sociální práce.