Jarní školy

Rozvoj komunikačních kompetencí budoucích sociálních pracovníků

Komunikace a klient - práce se zakázkou
3.4.2007; 08:00-12:15 
Fond ohrožených dětí, Sokolská 50 - Mapa

Účastníci budou v úvodu workshopu seznámeni se základy komunikace klient - pracovník. Jedná se zejména o první kontakt s klientem, techniku pozorování, druhy a fáze rozhovoru, typy otázek, verbální a neverbální projevy. V hlavní části (cca 4 hodiny) si účastníci upevní teoretické základy praktickým nácvikem v rozhovorech a hrách, následně se z připravených audiovizuálních nahrávek rozhovorů seznámí s možnostmi využití komunikačních a lingvistických přístupů a technik, které se dají uplatnit k identifikaci a interpretaci klientovy zakázky a následné práce s ní. To bude opět vyzkoušeno v praktických cvičeních - cvičné rozhovory studentů budou nahrávány a analyzovány v rámci workshopu.


Informační gramotnost a PC
3. 4. 2007; 13:00 – 17:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P3 - Mapa

Bezpečnost a ergonomie práce s ICT (licenční politika software; freeware, shareware aplikace a jejich výhody), elektronická komunikace. Práce s digitálním fotoaparátem (export fotografií do počítače; úprava fotografií). Aplikace Malování (úprava fotografií; kreslení obrázků). MS PowerPoint a tvorba výukové/elektronické prezentace.


Anglický jazyk ve sféře pomáhajících profesí
4.4.2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P6 - Mapa

Cílem workshopu je rozvinutí jazykových a zejména komunikačních kompetencí účastníků v anglickém jazyce a obohacení jejich slovní zásoby v oblasti sociální práce a sféře pomáhajících profesí. Workshop bude veden interaktivní formou a účastníci budou mít možnost vyzkoušet si práci s textem z dané oblasti a komunikovat ve dvojicích či skupinách. Workshop není vhodný pro úplné začátečníky. Doporučená úroveň – intermediate (B1, B2)


Informační gramotnost a PC pro pokročilé
4.4.2007; 13:00 – 17:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P3 - Mapa

Bezpečnost a ergonomie práce s ICT. Internet ve výuce a vzdělávání - práce s WWW prohlížeči (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox), viry, spam, hoax a ochrana proti nim. Úvod do problematiky tvorby WWW stránek (stručný přehled základního HTML kódu aj.). Aplikace MS FrontPage a tvorba webové prezentace: práce s textem, s tabulkami a obrázky, práce s rámy, práce s komponentami – čítač přístupů, reklamní pruh, animované tlačítko, kniha návštěv; tvorba vlastních jednoduchých webových stránek a jejich umístění na web.