Jarní školy

Rovné příležitosti a humánní přístup ke klientovi

Transformace v sociálních službách
3.4.2007; 08:00 - 12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P4 - Mapa

Cílem je informovat účastníky o filozofii, průběhu a směřování transformace v sociálních službách, o jejích konkrétních formách (zejm. omezování restriktivních opatření). Účastníci se seznámí s cílovými skupinami (senioři závislí na pomoci, apod.), které mají právo na důstojnost a v souladu s rovnými příležitostmi nárok na stejné životní podmínky (možnosti, příležitosti) jako mají jejich vrstevníci.


Práce s klientem s problémovými prvky v chování
3.4.2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P28 - Mapa

Cílem je poskytnout účastníkům informace o práci s klienty s problémovými prvky v chování a to zejména s agresivními klienty. V rámci workshopu bude analyzován problém agresivity – jejích destruktivních i konstruktivních stránek, dále budou sledovány její projevy, příčiny, zdůrazněna bude oblast prevence. Účastníci budou pracovat i s problematikou vlastní agresivity a zamýšlet se nad pojetím „agrese jako šance“. Dílčím tématem bude také problematika agrese v ústavních zařízeních.


Pravidla šetrné sebeobrany I a II
3.4.2007 - 13:00 – 17:15 a 4.4.2007 - 08:00-12:15 !!!!! 
Olomouc, budova PdF UP, místnost bude upřesněna - Mapa

Workshopy se budou věnovat práci s klientem s rizikových chováním, zejména práci s agresivním klientem. Součástí budou také ukázky šetrných technik zvládajících klienta a únikových technik. NUTNÉ JE MÍT VHODNÉ OBLEČENÍ - POHODLENÉ, SPORTONÍ (NE SUKNI), PŘÍPADNĚ PŘEZŮVKY.