Jarní školy

1.4.2008 - 13.00-17.15

Integrace osob se specifickými potřebami
1.4.2008 - 13.00 - 17.15 
Budova PdF – děkanát PdF - Mapa

Cílem je podat v kontextu celosvětových trendů péče o osoby se specifickými potřebami náhled na možnosti a meze integrace těchto jedinců do společnosti a to z pohledu jednotlivých typů postižení, ale i z pohledu celé komunity osob s postižením. Záměrem je osvětlit soudobé vymezení integrace, faktory podmiňující úspěšnost integrativního po procesu, úlohu jednotlivých prvků, jež se na ní podílí. Výchozí platformou je nutný mezioborový náhled, neboť integrace není pouze záležitostí speciální pedagogiky, ale výrazně přesahuje do působnosti dalších oborů, zejména do sféry sociální práce.


Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médii
1.4.2008 - 13.00-17.15 
suterén PdF UP, bývalá klubovna KPG - Mapa

Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médii. Základy marketingu neziskových organizací. Public relations, media relations. Vztahy mezi neziskovými organizacemi a veřejností jako potenciálním klientem i donorem. Budování image. Práce s novináři, psaní tiskových zpráv, organizovaní tiskových konferencí. Na konci kurzu studenti vytvoří vlastní tiskové zprávy.


Cesta k přijetí dítěte v náhradní rodinné výchově
1.4.2008 - 13.00-17.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s problematikou rozhodování o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (ztvárnění představy o dítěti). Účastnící si uvědomí odlišnostmi v očekávání a v reálných možnostech náhradní rodinné péče, pochopí průběh a délku procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Součástí workshopu bude také trénink dovedností „náhradního“ rodiče (odmítání dítěte při prvním kontaktu s žadateli, sdělení pravdy o původu dítěte, řešení modelových situací - problém s dítětem mám, když...).


Informační gramostnost a PC pro začátečníky
1.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – počítačová učebna PM1 - Mapa

Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti:Základy obsluhy PC – zapnout, vypnout, práce s klávesnicí a myší, spouštění programů, základní orientace v prostředí Windows a základní práce se soubory, základy MS Office a jednoduchá práce na internetu (otevřít www stránky, poslat email).Obsah:Bezpečnost ergonomie při práci s ICT (licenční politika, legálnost, zásady ochrany počítače - viry, červy, adware, spam, hoax). Přehled dnešního software. Počítačová komunikace – email, icq, skype, voip. Přenos dat – vhodná a bezpečná media, vypalování CD/DVD. Grafika (obsluha dig. fotoaparátu a scanneru, přenos dat do počítače, základní software - úpravy grafiky, komprese JPEG, vkládání do dokumentů, OCR) MS Powerpoint - vytváření prezentace, letáčků, vizitek, export do pdf, práce s dataprojektorem.


Francouzský jazyk ve sféře pomáhajících profesí
kvůli malému zájmu - ZRUŠENO 
Budova PdF – sledujte aktuální informace - Mapa

Cílem tohoto workshopu je seznámení účastníků se základní slovní zásobou týkající se oblasti sociální práce. Zaměříme se především na zdokonaleníkomunikačních kompetencí účastníků, a to pomocí různých forem interaktivní výuky (praktický nácvik rozhovorů a jejich následná analýza, hra rolí, práce stextem...). Doporučená jazyková úroveň A1-A2. Workshop není vhodný pro úplnézačátečníky.


Podporované zaměstnávání
ZMĚNA ČASU!!! 1.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF P42 - Mapa

Účastníci budou seznámeni se smyslem, filozofií a směřováním metody podporovaného zaměstnávání. Pozornost bude zaměřena zejména na kontraktování, plánování pracovní kariéry, vyhledávání nebo vytváření vhodného pracovního místa, podporu klientů, rozvoj pracovních kompetencí a návyků u klientů, legislativní ukotvení, spolupráci agentur podporovaného zaměstnávání s úřadem práce aj.


Tvorba, aplikace a interpretace právních norem
1.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – P41 - Mapa

Cílem je seznámit účastníky s možnostmi a způsoby tvorby interních předpisů a právních norem upravujících činnost instituce, nebo jednotlivé zaměstnance působící v oblasti sociální práce a v oblasti školské legislativy. Obsahem přednášky a následné diskuse ozřejmit způsoby a formy aplikace a interpretace obecně i individuálně závazných právních předpisů, se kterými se mohou při sociální práci setkat. Bude zdůrazněn význam a potřebnost zachování základních práv občanů při sociální práci.