APSP - Akční pole sociální práce

O projektu

Dvouletý projekt "Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru" je zaměřen na kvalitativní rozvoj akreditovaného magisterského programu Pedagogika (M-75-01) studijního oboru Pedagogika - sociální práce. Je tedy určen studentům tohoto oboru, ale i dalším zájemcům z řad studentů (prezenční i kombinované formy).

Jedním z hlavních cílů je inovace kurikula pomocí vytvoření modulového uspořádání nepovinně volitelných předmětů, které budou reflektovat aktuální témata a zprostředkovávat nejnovější zkušenosti z teorie i praxe sociální práce. Ideou je vytvoření mostu mezi akademickým světem a světem praxe.

Studenti budou mít např. možnost navázat užší kontakt s praxí v sociální oblasti, s odborníky z této sféry, dále si budou moci prohloubit své dosavadní a načerpat nové poznatky v rámci workshopů uspořádaných do modulů, nebo v rámci Jarní školy sociální práce aj.

Motem projektu je výrok „Pomáháme lépe pomáhat“, tedy výrok, který v sobě zahrnuje náš záměr – pomáhat studentům v tom, aby byli lépe připraveni pro výkon pomáhající profese a lépe uplatnitelní na trhu práce.

Finanční zajištění projektu

Projekt je finančně zajišťován z prostředků ESF a prostředků státního rozpočtu ČR MŠMT. Jedná se o projekt, který získala Univerzita Palackého v Olomouci na základě schválení předloženého projektu a to konkrétně v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření 3. 3. 2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách.

Konkrétní realizace projektu probíhá na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty UP v Olomouci.


KONFERENCE APSP III.

07. leden 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na III. ročník konference s názvem "Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky", která se bude konat dne 19. března 2009 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přikládáme pozvánku na konferenci. Velmi se těšíme na setkání s Vámi. Za organizační tým konference PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D


Studijní opory k modulům

12. říjen 2008

V červnu tohoto roku byl ukončen projekt Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru, jehož některé aktivity však pokračují i dále. V sekci Download jsou k dispozici studijní opory k jednotlivým modulům, které vznikly za trvání projektu. V současné době jsou realizovány jako nepovinně volitelné předměty.


PROFESIOGRAM

07. červenec 2008

Oznámení pro studenty, kteří se účastní disciplíny Profesiogram ve struktuře organizace. Všichni studenti se dostaví, nebo zašlou index v průběhu tohoto týdne (7. - 11. července) či 16. července 2008. V těchto termínech jim budou zapsána absolutoria do indexu a do STAGu. S problémy a žádostmi se obracejte na Mgr. Pavla Neumeistera Ph.D. (PavelNeumeister@post.cz)


ZÁPIS ZÁPOČTU DO SYSTÉMU STAG

07. červenec 2008

Prosím všechny studenty, kteří ještě nemají zapsány disciplíny (moduly, jarní školu) ve STAGu (a mají je v indexu), aby se obraceli na Mgr. Pavla Neumeister, Ph.D. (PavelNeumeister@post.cz) Prosím uveďte následující informace: Příjmení a jméno, identifikační číslo studenta, disciplínu, termín zápisu do indexu. Děkuji za pomoc. Pavel Neumeister


Nové číslo časopisu APSP

30. duben 2008

V sekci download je k dispozici nové číslo časopisu Akční pole sociální práce" 2/2008.


KONFERENCE - JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE

22. březen 2008

Aktuální program konference - viz "více".


Nové číslo časopisu!

13. únor 2008

V sekci Download je k dispizici elektronická verze časopisu Akční pole sociální práce 1/2008.


KONFERENCE

11. únor 2008

Konečný termín zaslání příspěvků do sborníku se prodlužuje do pátku 15. února 2008.


PŘEHLED PUBLICITY PROJEKTU

23. leden 2008

V následujícím dokumentu je možno nalézt údaje o publicitě projektu.


Konference

11. leden 2008

V letošním roce proběhne druhý ročník Jarní školy sociální práce, který se bude konat ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2008. Součástí je také konference s názvem Akční pole sociální práce II. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Pozvánku na konferenci spolu s přihláškou a podrobnými informacemi naleznete pod odkazem "více".


nabídka praxe

15. listopad 2007

Pokud byste měli zájem vykonávat praxi v Domově důchodců v Prostějově, obraťe se prosím na e-mail: vladimiral@seznam.cz.


JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST - VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

18. říjen 2007

Nabízíme možnost účastnit se kurzu VTI v Olomouci. Vice informací a podmíny pro přihlášení v příloze.


vzdělávací příležitost mimo projekt

17. říjen 2007

Rafael Institut nabízí možnost navštěvovat sebezkušenostní výcvik zaměřený na psychotrauma. Tento výcvik je akreditovaný MZ ČR a jeho součástí je také 200hodin teoretického vzdělávání, které je možné absolvovat zvlášť, tzn. bez sebezkušenostní části. Více informací o výcviku našich aktivitách naleznete na http://www.rafaelinstitut.cz


LAST MINUTE NABÍDKA

15. červenec 2007

Pokud by měl někdo zájem zúčastnit se tábora pro autistické děti a získat tak zajímavou a velmi cennou zkušenost, prosím kontaktujte Kateřinu Balickou na tel 739414418. Tábor se koná ve Frýdlantě nad Ostravicí v termínu od 17.7.-22.7.2007.


NABÍDKA DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE - ZAJÍMAVÁ ODMĚNA

26. červen 2007

Společnost pro ranou péči SPRP Olomouc nabízí omezenému počtu studentů možnost dlouhodobé spolupráce a potvrzení praxe. Studenti se budou moci zúčastnit také školení dobrovolníků a následně budou zapojeni do přímé práce – tj. i návštěvy v klientských rodinách. Intenzita spolupráce by byla na vzájemné dohodě mezi SRP a vámi. Zájemce prosíme o co nejrychlejší reakci – nejpozději do konce srpna. Děkujeme. V případě zájmu kontaktujte e-mailem PhDr. V. Loukotovou, Ph.D. (vladimiral@seznam.cz), která Vám zprostředkuje kontakt se SRP. Za účast na této spolupráci Vás čeká zajímavá odměna.


NABÍDKA PRAXE – ZAJÍMAVÁ ODMĚNA

11. červen 2007

Středisko sociální prevence Olomouc nabízí studentům PdF možnost vykonání praxe v rámci účasti na výchovně rekreačních táborech. Nabídka je limitována vždy na jednoho studenta na akci. (SSP hradí dopravu, ubytování i stravování.) Praxe by probíhala ve dnech 17.7.2007 - 26.7.2007 (tábor pro mladší děti od 6 do 12 let) a od 10.8.2007 - 19.8.2007 pro děti od 12 let výše. V případě zájmu kontaktujte e-mailem PhDr. V. Loukotovou, Ph.D. (vladimiral@seznam.cz), která Vám zprostředkuje kontakt se SSP. Za účast na této akci Vás čeká zajímavá odměna.


pozvánka na zajímavou akci

29. květen 2007

Regionální muzeum v Kolíně - muzeum lidových staveb v Kouřimi, občanské sdružení Zlaté dno a město Kouřím pořádají dne 14. července 2007 TRH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN a KOUŘIM - DEN BEZ BARIÉR.


Materiály k workshopu Organizační klima a možnosti jeho evaluace

27. duben 2007

Následující odkaz obsahuje materiály k workshopu doc. Grecmanové - Organizační klima a možnosti jeho evaluace. Materiál je dostupný také přímo v sekci workshopy v odkaze na zápis ze zmíněného workshopu.


Středisko rané péče hledá dobrovolníky

20. duben 2007

Dne 16.května v 15,00 hodin se uskuteční ve Středisku rané péče seminář pro rodiče na téma: OROFACIÁLNÍ STIMULACE. Středisko hledá dvě studentky, které by pomohly při organizaci semináře. Kontakt: Mgr. Pavla Burešová (vedoucí pobočky), buresovp@seznam.cz


Zápis disciplíny ESFJS - workshopů z Jarní školy sociální práce

13. duben 2007

Zápis workshopů z Jarní školy sociální práce se koná dne 14. května 2007 od 9 - 11 hod. a alternativou pro kombinované studium je termín 18. května 2007. JE NUTNÉ SE ZAPSAT PŘES STAG NA VYPSANÝ ZÁPOČET -JINAK VÁM NEBUDE UDĚLEN. V případě, že Vám nevyhovuje, ani jeden termín, prosím kontaktujte mne co nejdříve. PhDr. Vladimíra Loukotová, Ph.D.


aktuální program

26. březen 2007

V příloze je možno shlédnout aktuální program konference Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Těšíme se na Vaši účast. (Sborník z konference je již hotový a bude nachystán k předání v den konference.) Za organizační tým Vladimíra Loukotová


zajímavá informace - práce v Rakousku

08. březen 2007

Upozorňujeme na zajímavou inormaci umístěnou v sekci Nabídka práce.


konference - předběžný program

06. březen 2007

V příloze je možno shlédnout aktuální program konference Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky současnosti. Těšíme se na Vaši účast. Za organizační tým Vladimíra Loukotová


Konference

01. březen 2007

Termín zaslání příspěvků na konferenci Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky současnosti byl prodloužen do 4. 3. 2007.


Časopis Akční pole sociální práce

26. únor 2007

Upozorňujeme, že v sekci Download je uveřejněno první číslo časopisu Akční pole sociální práce.


SOCIÁLNÍ PRÁCE V PRAXI - modul ESFM4

13. únor 2007

Prosíme všechny studenty (komb. i prezenční), kteří mají ještě zájem o modul "Sociální práce v praxi" ať se přihlásí přes STAG a v případě, že mají s přihlášením problém, ať se nahlásí dr. Vašťatkové na e-mail: vastatko@seznam.cz. Ona zajistí Vaše zapsání do STAGU. Děkujeme. Těšíme se na vaši účast. Další workshop se koná v pátek 16. 2. 2007 (08:00 - 12:15) v suterénu budovy Pdf UP.


JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE

13. únor 2007

Všem studentům PdF UP v Olomouci nabízíme možnost zúčastnit se workshopů na Jarní škole sociální práce konané v termínu 3. - 4. dubna 2007. Za absolvování workshopu je možné získat kredity. Více informací v příloze. Aktualizované informace budou umístěny v sekci Jarní škola.


Modul SOCIÁLNÍ PRÁCE V PRAXI

05. únor 2007

Prosíme všechny studenty kombinovaného studia, kteří mají ještě zájem o modul "Sociální práce v praxi" a mají případně technické problémy s přihlášením na tento předmět přes STAG, ať přijdou na první workshop (tj. v pátek 9.2.2007; 8:00-12:15) a nejlépe pokud o svém zájmu předem informují dr. Vašťatkovou na e-mailu vastatko@seznam.cz. Děkujeme. Těšíme se na vaši účast.


Pozvánka na konferenci

16. leden 2007

V rámci Jarní školy sociální práce proběhne dne 2. dubna 2007 jednodenní konference s názvem "Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky současnosti." Pro zobrazení pozvánky a přihlášky klikněte na "více".


TERMÍNY WORKSHOPŮ V RÁMCI MODULU "SOCIÁLNÍ PRÁCE V PRAXI"

02. leden 2007

Zejména studenti kombinovaného studia se mohou hlásit na nepovinně volitelný předmět "Sociální práce v praxi", jehož jednotlivé workshopy se budou konat v následující dny: 9. února, 16. února, 2. března, 9. března a 30. března 2007. UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE, ŽE PRO ZÍSKÁNÍ KREDITŮ JE NUTNO SE HLÁSIT PŘES STAG. Případné dotazy směrujte prosím na e-mail: vladimiral@seznam.cz


VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

21. prosinec 2006

Přejeme všem partnerům, studentům a našim příznivcům klidné a pohodové Vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů do NOVÉHO ROKU 2007.


termíny workshopů v zimním semestu

20. prosinec 2006

Termíny workshopů v zimním semestru, důležité zejména pro kombinované studium, se zde objeví v první polovině ledna. Sledujte proto prosím sekci aktuality a sekci workshopy, kde budou termíny u jednotlivých workshopů také uvedeny.


zápočty ESFM3, ESFM5 a ESFM6

20. prosinec 2006

Zápočty nepovinně volitelných předmětů ESFM3 (Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry), ESFM5 (Právo) a ESFM6 (Rodina a NRP) se uskuteční 15. 1. 2007 od 10:00 do 12:00 hod. u garantů předmětu. Podrobnosti v odkaze "více"


Publikace k novému zákonu o sociálních službách

07. listopad 2006

SKOK vydal publikaci "Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů". Obsahem této Analýzy je podrobný rozbor jednotlivých oblastí zákona o sociálních službách, který připravili odborníci v sociálních službách a právní experti. Text publikace naleznete na stránkách SKOKU, konrkétně na http://www.skok.biz/file/analyza_SCREEN.pdf


Seminář Střediska sociální prevence

06. listopad 2006

Aktuálně nabízíme možnost pomoci při organizaci semináře Střediska rané péče konaného dne 14. listopadu 2006. Seminář se týká nového zákona o sociálních službách. Volná jsou 2 místa pro studenty PdF UP. (Jednalo by se zejména o pomoc při práci s dětmi klientských rodin.) Případné zájmce prosím, aby kontaktovali dr. Loukotovou na e-mailu vladimiral@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 585635174.


Témata diplomových prací

21. září 2006

Upozorňujeme studenty, že mohou v rámci projektu vybírat z témat diplomových prací navržených partnery projektu. Témata si můžete prohlédnotu buď zde v příloze aktuality, nebo ve skleněné vitríně na Katedře pedagogiky s celoškolskou působnosti.


Zpráva o konferenci

21. září 2006

Dne 19. 9. 2006 proběhla zahajovací konference k projektu "Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru". Konference se zůčastnila téměř stovka studentů. Úvodní slovo pronesl doc. PhDr. Lubomír Novák, CSc., proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkanky. Pozvání přijali také vážení hosté: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví PaedDr. Miroslav Pilát z Magistrátu města Olomouc, Bc. Roman Chlopčík vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřadu práce v Olomouci a za Asociaci průvodců v problematice rizikového chování její předsedkyně Mgr. Eva Pogodová. Na konferenci vystoupili také členové realizačního týmu projektu z UP v Olomouci a partneři projektu.


Volná místa na workshopech

17. září 2006

Upozorňujeme případné zájemce o naše workshopy, že je možné přihlašovat se online. Pokud je kapacita zaplněna, přihlašte se jako náhradník (pokud se někdo z dříve přihlášených zájemců odhlásí, budeme Vás kontaktovat na zadanou e-mailovou adresu). Studenti PdF mají možnost se na moduly hlásit přes STAG a pouze v tomto případě mají možnost získat kredity za absolvování modulu.